prtenjača gradnja d.o.o. građevinska firma

ZATRAŽITE BESPLATNO SAVJETOVANJE

Niste sigurni? Neka Vas besplatno savjetuje naš tim stručnjaka

Gradnja kuće

Najčešća pitanja budućih kućevlasnika i onih koji to planiraju postati je prosječna cijena gradnje kuće za roh bau izvedbu ili po sistemu gradnja kuće “ključ u ruke”.Na ovo pitanje se može općenito odgovoriti, ali je potrebno znati barem ovirnu kvadraturu željene površine te da li je u sklopu kuće podrum odnosno o kakvom projektu se radi.Generalno, cijena gradnje kuće za grubi roh bau može iznositi od 200€/m2 pa do 300€/m2, te od 300 do 400 €/m2 za visoki roh bau.Za izradu objekta “ključ u ruke” najčešće se spominje iznos od 500 do 650 €/m2, a cijena uvelike ovisi o konstrukciji kuće, materijalima, ali i ugrađenoj opremi, instalacijama, tipu krovišta itd.Ukoliko želite točan izračun cijene gradnje Vašeg objekta, molimo da pošaljete troškovnik ili glavni projekt na temelju kojeg možemo izračunati precizniju cijenu.Oni koji nemaju troškovnik odnosno tek su u fazi idejnog rješenja, mogu na temelju nacrta, skice ili idejnog projekta zatražiti procjenu cijene gradnje, gdje možemo dati okvirne informacije.

Adaptacija stana

Najčešći upiti od strane klijenata je cijena adaptacije stana po kvadratu odnosno m2. Cijena adaptacijskih radova u stanu po m2, izračunava se na temelju troškovnika, što znači: utrošeni materijal pomnožen s cijenom koje ovise o kvaliteti i vrsti materijala s kojim se izvodi renoviranje stana ili kuće. Ukupna cijena za adaptacija stana podijeli se s brojem kvadrata i tako se dolazi do cijene adaptacije stana po kvadratnom metru.

Izrada fasada

Fasade izvodimo od stiropora ili kamene vune ljepljenem fasadnih ploča odgovarajućim ljepilom za svaku od gore navedene te se pričvršćuju PVC pričvrsnicama (tiplama, diblima). Nakon lijepljenja fasadnih ploča obrađuju se svi vanjski kutovi PVC ili ali kutnicima sa mrežicom, a zatim se cijela fasada gleta ljepilom u koje se utapa PVC staklena mrežica. Nakon sušenja fasada se impregnira (grundira) vezivnom smjesom tzv. grundkontakt. Zadnji korak u izradi fasade je navlačenje završnog dekorativnog sloja, u boji po želji investitora, na bazi silikata, akrila ili silikona ovisno o gore navedenom modelu fasade.

Izrada Krovišta

Izvodimo sve vrste krovopokrivačkih radova. Vršimo adaptacije starih krovova te izrađujemo nove krovne konstrukcije. Pokrivanje vršimo svim vrstama krovnih materijala dostupnih na tržištu (crijep, lim, šindra…) Izrađujemo sve vrste termoizolacije i hidroizolacije krovova.

Uređenje okućnice

Dvorište, okućnica i vrt su površine koje okružuju kuću. One mogu odražavati Vaš način i stil života, i ujedno pridonose dojmu koje će gosti steći o domu u kojem živite. Izgradnjom ili kupnjom kuće prije ili kasnije se nameće pitanje uređenja okućnice i vrta. Vršimo usluge popločavanja i uređenja dvorišta, prilaza, okućnica.